Zistite či auto nebolo
búrané alebo havarované

Zadajte VIN číslo vozidla

?

VIN číslo nájdete:

- malý technický preukaz
- velký technický preukaz
- pod čelným sklom vodiča, viditelné z vonku vozidla
- v motorovej časti vozidla
- v priestore dverí alebo stĺpiku dverí

Ako to funguje?

Zadáte VIN

Zaplatíte

Výsledok

Overiť VIN číslo

Informácie ktoré zistíte

Viac ako 200 miliónov vozidiel z Európy

  • Krajina nehody/opravy
  • Cena dielov, práce
  • Zoznam menených dielov
  • Krajina nehody/opravy
  • Cena dielov, práce
  • Zoznam menených dielov
Overiť VIN číslo